HISTÒRIA
Història de l'escola

LA NOSTRA HISTÒRIA

La Fundació Escola Vicenciana (FEV) neix arran de la voluntat i aposta de la Companyia de les Filles de la Caritat de la província canònica de Barcelona per les seves obres educatives. Després d’una acurada anàlisi i d’una profunda reflexió, les germanes consideren oportú donar un impuls als seus centres educatius, amb la ferma voluntat de formar i educar integralment als seus alumnes presents i futurs com a escola cristiana, segons el caràcter propi de Sant Vicent de Paül i de Santa Lluïsa de Marillac. D’aquesta manera, les germanes funden la FEV en 1996, integrant el gener de 1997 el primer centre, l’Escola Sagrada Família de Barcelona. El procés culmina l’any 2010 amb la incorporació dels 15 centres que ens conformen, un d’aquest el nostre que va esser integrat 2008.

Fundada 19 de març de 1875 el dia de la festivitat de Sant Josep, per les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, la nostra escola sempre s’ha caracteritzat per tenir un arrelament fort al barri i per donar servei als més desfavorits. Des de l’any 1997 formem part de la Fundació Privada Escola Vicenciana, creada amb la finalitat d’impulsar els centres d’ensenyament de la nostra Congregació.

Avui en dia, a partir de l'any 2021, formam part de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears, que ens permet formar part d'una gran xarxa d'escoles amb un sentiment d'unitat.