PREUS ACTIVITATS

PREUS ACTIVITATS

  • Activitats Extraescolars de 12-13h (Voluntari) (Educació Infantil i Primària): 41€ mensual
  • Activitat Extraescolar de 12-13h (Voluntari) (Educació Infantil i Primària) 1 dia: 4€
  • Sortides escolars Educació Primària i ESO (Dos pagaments, octubre i març): 19€ + 19€ = 38€
  • Sortides escolars Educació Infantil (Dos pagaments, octubre i març): 15,50€ + 15,50€ = 31€
  • Menjador diari: 8,5€
  • Bono menjador de 10 tickets: 80€
  • Fix menjador: 147€ mensual
  • Fix menjador (sep-dic-abr-jun): 110€ mensual
  • Fix servei de guarda: 152€ mensual i 114€ mesos curts (setembre, desembre, abril, juny)
  • Servei de guarda per dies: 4€